Lékaři bez hranic jsou nezávislá mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem postiženým ozbrojenými konflikty, epidemiemi a přírodními katastrofami a lidem vyloučeným ze zdravotní péče ve více než 60 zemích světa s více než 2 700 mezinárodními a 31 000 místními spolupracovníky. Ti zdravotní péči poskytují bez jakékoliv diskriminace: bez ohledu na pohlaví, etnický původ, náboženské vyznání či politické přesvědčení. Lékaři bez hranic taktéž přinášejí svědectví o situaci lidí v nouzi a příčinách krizí, které populace ohrožují a v neposlední řadě také referují o porušování mezinárodních dohod a lidských práv.